stenenslijperij, atelier, webwinkel

ATELIER - STENENSLIJPERIJ - WEBWINKEL

homepagina homepagina

webwinkel webwinkel

workshop workshop
ontstaan ontstaan mineralen

helende werking helende werking

alfabet stenen van a t/m z
links links

e-mail contact

leveringsvoorwaarden leveringsvoorwaarden
kenmerken kenmerken

bewerken bewerken

verzamelen verzamelen

Zoeken en verzamelen van mineralen en edelstenen

In het wilde weg edelstenen en mineralen gaan zoeken heeft geen zin. Probeer eerst wat kennis op te doen door te lezen of zoek iemand die al een collectie heeft. Door een goede voorbereiding wordt de kans op succes groter.
Waar u bepaalde mineralen kunt vinden hangt af van de geologische structuur van het terrein en van de erosie van de aardkorst ten gevolge van menselijke activiteiten of door invloed van weer en wind.
Mogelijke vindplaatsen zijn afgravingen, mijnen, gangen, archeologische opgravingen, rivierbeddingen, rotsige oevers van meren, omgeploegde akkers, enzovoort.
Let er wel op dat u niet overal zomaar mag graven. Vraag zonodig toestemming aan de eigenaar van het terrein.

edelstenen en mineralen verzamelen Stenen zoeken in Sauerland

edelstenen en mineralen groeves Meer foto’s van groeves in Sauerland


edelstenen en mineralen vindplaats Markelo Vindplaats bij Markelo

Op deze berg stenen is veel moois te vinden, waaronder versteend hout. Soms agaat, mooi rood ijzerkiezel en allerlei zwerfstenen.

Benodigd materiaal om edelstenen en mineralen te zoeken

Koop een geologische hamer van hardstaal met een gewicht van ongeveer 900 gram, met een spits of plat uiteinde.
Voor het stukslaan van grote stenen gebruikt u een moker, voor het fijnere werk een klein hamertje.
Schaf minstens twee beitels aan van verschillende grootte en breedte, een puntige en een platte.
Een schop en houweel zijn meestal ook nodig.
Een zakmes is handig om aarde van een stuk steen weg te schrapen.
Met een loep kunt u ter plekke bepaalde eigenschappen van het mineraal vaststellen.
Een beschermende bril en een helm zijn vaak ook geen overbodige luxe, net zo min als een verbandtrommel.
In steengroeves is het meestal verplicht om een helm op te hebben, vanwege vallend gesteente.

Probeer in het veld het gesteente tot het juiste formaat af te werken (5x7 cm is prima voor een verzamelaar).
Schrijf de juiste vinddatum en vindplaats in een veldboek. Monsters zonder vindplaats hebben altijd minder waarde.
Ieder stuk moet apart worden verpakt om beschadiging te voorkomen.

Hieronder ziet u wat foto’s van één van onze vakanties in Sauerland.
’s Avonds worden de vondsten van de dag bekeken en zorgvuldig ingepakt.
Uiteindelijk krijgen de stenen een mooi plekje in een vitrinekast.


edelstenen en mineralen bekijken edelstenen en mineralen inpakken edelstenen en mineralen tonen edelstenen en mineralen tonen lees over bewerken van mineralen en edelstenen bewerken van stenen