sluiten
venster sluiten

Eieren geslepen uit zwerfstenen

Van de zwerfstenen (gidsgesteentes) die ik verzamel, slijp ik ook eieren.
Alle stenen zijn gevonden in de Noordelijke provincies. Ze zijn afkomstig uit Scandinavië en met de ijstijd hier terecht gekomen. Van gidsgesteentes is de precieze herkomst bekend. Deze is dan ook vaak terug te vinden in de naam.
Aan de buitenkant zijn deze stenen vaak verweerd, maar van binnen zien ze er dikwijls fraai uit. Om er iets uit te slijpen moet de steen wel van goede kwaliteit zijn, dus zonder barsten, en niet door en door verweerd zijn.
Om een grotere afbeelding van een ei te zien, klikt u op de foto.

zwerfstenen eieren alandrapakivi zwerfstenen eieren finse graniet zwerfstenen eieren essexiet zwerfstenen eieren antofylliet-apliet zwerfstenen eieren conglomeraat
alandrapakivifinse granietessexietantofylliet-aplietconglomeraat
FinlandFinlandNoorwegenZwedenMarkelozwerfstenen eieren gronklittporfiriet zwerfstenen eieren hedenporfier zwerfstenen eieren hoglandkwartsporfier zwerfstenen eieren zweedse helsinkiet
grönklittporfiriethedenporfierhoglandkwartsporfierzweedse helsinkiet
Dalarna, ZwedenZwedenFinlandZwedenzwerfstenen eieren larvikiet zwerfstenen eieren ratangraniet zwerfstenen eieren ragundagranietporfier zwerfstenen eieren schriftgraniet zwerfstenen eieren kwartsporfier
larvikietratangranietragundagranietporfierschriftgranietkwartsporfier
NoorwegenZwedenZwedenZwedenzwerfstenen eieren rechthoekporfier zwerfstenen eieren rodogranietporfier zwerfstenen eieren rombenporfier zwerfstenen eieren rombenporfier
rechthoekporfierrödögranietporfierrombenporfierrombenporfier
NoowegenZwedenNoorwegenNoorwegenzwerfstenen eieren siljangraniet zwerfstenen eieren ignimbriet zwerfstenen eieren syenietgabbro zwerfstenen eieren syenodioriet zwerfstenen eieren venjanporfiriet
siljangranietignimbrietsyenietgabbrosyenodiorietvenjanporfiriet
Dalarna, ZwedenAngermanland, ZwedenZwedenDalarna, Zwedenzwerfstenen eieren dalarnakwartsporfier zwerfstenen eieren mangsbodarnazandsteen zwerfstenen eieren vasterviktoermalijnkwartsiet zwerfstenen eieren verkiezeld hout
dalarnakwartsporfiermangsbodarnazandsteenvästervikvlekkengneisverkiezeld hout
Dalarna, ZwedenDalarna, ZwedenZwedenMarkelozwerfstenen eieren porfirische diabaas zwerfstenen eieren ignimbriet zwerfstenen eieren conglomeraat zwerfstenen eieren hogrumporfier zwerfstenen eieren smalandgraniet
porfirische diabaasignimbrietconglomeraathogrumporfiersmalandgraniet
ZwedenZwedenFrankrijkZwedenZwedenzwerfstenen eieren porfirische dioriet zwerfstenen eieren conglomeraat zwerfstenen eieren crinoidenkalk
porfirische diorietconglomeraatcrinoidenkalk
ZwedenZwedenGottland, Zwedende volgende eieren zijn allemaal geslepen uit gneis

zwerfstenen eieren gneis zwerfstenen eieren gneis zwerfstenen eieren gneis zwerfstenen eieren gneis
zwerfstenen eieren gneis zwerfstenen eieren gneis zwerfstenen eieren gneis